• لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 186

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 186

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره صورتی  محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 234

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 234

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره آبی کاربنی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 24

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 24

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره صورتی کم رنگ  یا به اصطلاح صورتی یخی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن

  اجرا میشود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی

  عرضه میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 292

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 292

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره قرمز محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  3 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10میل Bes ondere کد 42

  50.000 تومان

  لاک ژل 10میل Bes ondere کد 42

  50.000 تومان

  لاک ژل بس آندره صورتی کثیف  یا به اصطلاح گوشتی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  3 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 205

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 205

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره آبی آسمانی یا به اصطلاح آبی یخی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  3 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 169

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 169

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره آلبالویی یخی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 305

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 305

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره صورتی کم رنگ  محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 199

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 199

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره بنفش کم رنگ محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 240

  40.000 تومان

  لاک ژل 10 میل Bes ondere کد 240

  40.000 تومان

  لاک ژل بس آندره  محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا میشود و توسط دستگاه ( لامپ

  مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 15 میل Bes ondere کد 82

  50.000 تومان

  لاک ژل 15 میل Bes ondere کد 82

  50.000 تومان

  لاک ژل بس آندره سبز مغز پسته ای  محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View
 • لاک ژل 15 میل Bes ondere کد 037

  50.000 تومان

  لاک ژل 15 میل Bes ondere کد 037

  50.000 تومان

  لاک ژل بس آندره نارنجی محصول فوق حرفه ای که به صورت یه مرحله ای روی ناخن اجرا می

  شود و توسط دستگاه ( لامپ مخصوص LED  یا  UV ) خشک می شود با بهترین تنوع رنگ بندی در فروشگاه لاکی عرضه

  میگردد ساخت کشور امریکا و در دو حجم 10 و 15 میل موجود میباشد

  2 در انبار

  Quick View