• سوهان ناخن BEAUTY

  سوهان ناخن BEAUTY

  در همین رابطه سوهان کاشت ناخن به عنوان ادواتی که با سمباده زدن قسمت های مختلف ناخن – چه طبیعی و چه مصنوعی – به حذف عوامل زائد و نامطلوب کمک می کنند ، سبب می شوند تا علاوه بر شکل گیری نهایی ناخن و رسیدن به فرم ایده آل مشتری ، مقدمات استفاده از مواد شیمیایی مرحله آخر – به عنوان مثال شاین – و رسیدن ناخن به سطح مورد نظر فراهم شود .

  سوهان ها در مدل های مختلفی ساخته و عرضه می شوند که از مهمترین انواع آن می توان به سوهان کاشت ناخن دستی و برقی اشاره کرد . در سوهان دستی که معمولاً یکی از اعداد ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ و بیشتر (۴۰۰۰ حد نهایی آنهاست ) دیده می شود ، میزان زبری و نرمی این وسیله که به تعداد و اندازه شبکه های روی آن بستگی دارد مشخص می گردد ، عددی که هر چه کمتر باشد میزان زبری این وسیله بیشتر شده و آثار تخریبی بیشتری دارد و هرچه بیشتر شود در حقیقت نرم تر شده و موانعی محدودتری را از سر راه بر می دارد . گفتنیست که در مسیر کاشت ناخن سوهان هایی با نمره زیر ۲۰۰ مطلوبتر بوده و با قدرت سابیدن بالای خود می توانند مواد شیمیایی خشک شده روی ناخن را به سادگی حذف نمایند

  Quick View
 • بافر رنگی دونه ای

  5.000 تومان

  بافر رنگی دونه ای

  5.000 تومان

  بافر ناخن چیست؟ این ابزار آرایشی تقریباً کاری مشابه با لاک یا برق ناخن انجام داده و با بافر کشیدن روی ناخن‌ها، آن‌ها را کاملاً براق می‌کند که نتیجه آن مشابه همان برق ناخن خواهد بود با این تفاوت که هیچ نوع ماده شیمیایی در این کار استفاده نمی‌شود.

  این بافر نسبت به کیفیتی که دارد از قیمت بسیار پایینی برخوردار می باشد و منتخب ناخنکاران حرفه ای است و می تواند مدت نسبتا طولانی برای شما کار انجام دهد. از بافر مکعبی می توان به راحتی برای ایجاد خراش روی ناخن جهت چسبندگی راحت مواد کاشت روی ناخن و از بین بردن نا همواری ناخن و خط تیپ استفاده کرد.

  10 در انبار

  Quick View
 • سوهان ناخن DON

  10.000 تومان

  سوهان ناخن DON

  10.000 تومان

  در همین رابطه سوهان کاشت ناخن به عنوان ادواتی که با سمباده زدن قسمت های مختلف ناخن – چه طبیعی و چه مصنوعی – به حذف عوامل زائد و نامطلوب کمک می کنند ، سبب می شوند تا علاوه بر شکل گیری نهایی ناخن و رسیدن به فرم ایده آل مشتری ، مقدمات استفاده از مواد شیمیایی مرحله آخر – به عنوان مثال شاین – و رسیدن ناخن به سطح مورد نظر فراهم شود .

  سوهان ها در مدل های مختلفی ساخته و عرضه می شوند که از مهمترین انواع آن می توان به سوهان کاشت ناخن دستی و برقی اشاره کرد . در سوهان دستی که معمولاً یکی از اعداد ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ و بیشتر (۴۰۰۰ حد نهایی آنهاست ) دیده می شود ، میزان زبری و نرمی این وسیله که به تعداد و اندازه شبکه های روی آن بستگی دارد مشخص می گردد ، عددی که هر چه کمتر باشد میزان زبری این وسیله بیشتر شده و آثار تخریبی بیشتری دارد و هرچه بیشتر شود در حقیقت نرم تر شده و موانعی محدودتری را از سر راه بر می دارد . گفتنیست که در مسیر کاشت ناخن سوهان هایی با نمره زیر ۲۰۰ مطلوبتر بوده و با قدرت سابیدن بالای خود می توانند مواد شیمیایی خشک شده روی ناخن را به سادگی حذف نمایند

  3 در انبار

  Quick View
 • سوهان OPI

  10.000 تومان

  سوهان OPI

  10.000 تومان

  در همین رابطه سوهان کاشت ناخن به عنوان ادواتی که با سمباده زدن قسمت های مختلف ناخن – چه طبیعی و چه مصنوعی – به حذف عوامل زائد و نامطلوب کمک می کنند ، سبب می شوند تا علاوه بر شکل گیری نهایی ناخن و رسیدن به فرم ایده آل مشتری ، مقدمات استفاده از مواد شیمیایی مرحله آخر – به عنوان مثال شاین – و رسیدن ناخن به سطح مورد نظر فراهم شود .

  سوهان ها در مدل های مختلفی ساخته و عرضه می شوند که از مهمترین انواع آن می توان به سوهان کاشت ناخن دستی و برقی اشاره کرد . در سوهان دستی که معمولاً یکی از اعداد ۱۰۰ ، ۱۲۰ ، ۱۸۰ و بیشتر (۴۰۰۰ حد نهایی آنهاست ) دیده می شود ، میزان زبری و نرمی این وسیله که به تعداد و اندازه شبکه های روی آن بستگی دارد مشخص می گردد ، عددی که هر چه کمتر باشد میزان زبری این وسیله بیشتر شده و آثار تخریبی بیشتری دارد و هرچه بیشتر شود در حقیقت نرم تر شده و موانعی محدودتری را از سر راه بر می دارد . گفتنیست که در مسیر کاشت ناخن سوهان هایی با نمره زیر ۲۰۰ مطلوبتر بوده و با قدرت سابیدن بالای خود می توانند مواد شیمیایی خشک شده روی ناخن را به سادگی حذف نمایند

  5 در انبار

  Quick View