• شابلون ناخن ستاره ای

  10.000 تومان

  شابلون ناخن ستاره ای

  10.000 تومان

  باشابلون طراحی  ناخن شما متفاوت خواهید بود و در مجالس و مهمانی ها می درخشید کار با شابلون های

  پلاستیکی از شابلون های فلزی راحت تر بوده فقط کافیست طرح موردنظر خودرراانتخاب کرده و اون رو روی ناخن

  بچسبانید و لاک رو وری ان بمالید و بعد از کندن طرح دلخواه رو وری ناخن مشاهده میکنید و از طراحی ناخن خود لذت میبرید

  بدون اینکه هزینه زیادی بابت طراحی ناخن به  ارایشگاه پرداخت کنید

  2 در انبار

  Quick View
 • شابلون ناخن طرح سنگی

  10.000 تومان

  شابلون ناخن طرح سنگی

  10.000 تومان

  باشابلون طراحی  ناخن شما متفاوت خواهید بود و در مجالس و مهمانی ها می درخشید کار با شابلون های

  پلاستیکی از شابلون های فلزی راحت تر بوده فقط کافیست طرح موردنظر خودرراانتخاب کرده و اون رو روی ناخن

  بچسبانید و لاک رو وری ان بمالید و بعد از کندن طرح دلخواه رو وری ناخن مشاهده میکنید و از طراحی ناخن خود لذت میبرید

  بدون اینکه هزینه زیادی بابت طراحی ناخن به  ارایشگاه پرداخت کنید

  5 در انبار

  Quick View
 • شابلون ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  شابلون ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  باشابلون طراحی  ناخن شما متفاوت خواهید بود و در مجالس و مهمانی ها می درخشید کار با شابلون های

  پلاستیکی از شابلون های فلزی راحت تر بوده فقط کافیست طرح موردنظر خودرراانتخاب کرده و اون رو روی ناخن

  بچسبانید و لاک رو وری ان بمالید و بعد از کندن طرح دلخواه رو وری ناخن مشاهده میکنید و از طراحی ناخن خود لذت میبرید

  بدون اینکه هزینه زیادی بابت طراحی ناخن به  ارایشگاه پرداخت کنید

  5 در انبار

  Quick View
 • شابلون ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  شابلون ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  باشابلون طراحی  ناخن شما متفاوت خواهید بود و در مجالس و مهمانی ها می درخشید کار با شابلون های

  پلاستیکی از شابلون های فلزی راحت تر بوده فقط کافیست طرح موردنظر خودرراانتخاب کرده و اون رو روی ناخن

  بچسبانید و لاک رو وری ان بمالید و بعد از کندن طرح دلخواه رو وری ناخن مشاهده میکنید و از طراحی ناخن خود لذت میبرید

  بدون اینکه هزینه زیادی بابت طراحی ناخن به  ارایشگاه پرداخت کنید

  5 در انبار

  Quick View
 • شابلون ناخن طرح لوزی

  10.000 تومان

  شابلون ناخن طرح لوزی

  10.000 تومان

  باشابلون طراحی  ناخن شما متفاوت خواهید بود و در مجالس و مهمانی ها می درخشید کار با شابلون های

  پلاستیکی از شابلون های فلزی راحت تر بوده فقط کافیست طرح موردنظر خودرراانتخاب کرده و اون رو روی ناخن

  بچسبانید و لاک رو وری ان بمالید و بعد از کندن طرح دلخواه رو وری ناخن مشاهده میکنید و از طراحی ناخن خود لذت میبرید

  بدون اینکه هزینه زیادی بابت طراحی ناخن به  ارایشگاه پرداخت کنید

  5 در انبار

  Quick View