• شاترکروم کد 10

  22.000 تومان

  شاترکروم کد 10

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد1

  22.000 تومان

  شاترکروم کد1

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد12

  22.000 تومان

  شاترکروم کد12

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد2

  22.000 تومان

  شاترکروم کد2

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد3

  22.000 تومان

  شاترکروم کد3

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد4

  22.000 تومان

  شاترکروم کد4

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد60

  22.000 تومان

  شاترکروم کد60

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View
 • شاترکروم کد8

  22.000 تومان

  شاترکروم کد8

  22.000 تومان

  اصطلاحات جدیدی در طراحی و دیزاین ناخن که مربوط به مواد به کاررفته در نوع دیزاین ناخن است

  شاترکروم حالت اینه ای و براقی دارد که با استفاده از فلز کروم که یک فلز بسیار درخشنده و صیقلی است , ایجاد میشود

  این نوع طراحی طرفداران زیادی در بین خانم های خوش سلیقه که اهل مد و فشن هستند پیداکرده که با استفاده از

  پودربراق کننده کروم و شاتر کروم هم که با نوعی فلس ( که حالت ورقه های نازک و براق کوچک و بزرگ دارد ) ایجاد میشود

  1 در انبار

  Quick View