• شیمر زرشکی

  20.000 تومان

  شیمر زرشکی

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View
 • شیمر قرمز

  20.000 تومان

  شیمر قرمز

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View
 • شیمر مشکی

  20.000 تومان

  شیمر مشکی

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View
 • شیمر نوک مدادی

  20.000 تومان

  شیمر نوک مدادی

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View
 • شیمرسفید

  20.000 تومان

  شیمرسفید

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View
 • شیمرطلایی

  20.000 تومان

  شیمرطلایی

  20.000 تومان

  شیمر ناخن یا لاک های اکلیلی و یا لاک های شبیه اکلیلی هستند که به ذرات درخشان کننده زیبایی رو به ناخن های

  شما به ارمغان میاره , طراحی ناخن با این نوع پودر بسیار شکیل تر هستند

  5 در انبار

  Quick View