• تیغ ابرو QDENCO آبی

  10.000 تومان

  تیغ ابرو QDENCO آبی

  10.000 تومان

  تیغ ابرو یک محصول پر کاربرد برای خانم هایی است که فرصت کافی برای برای برداشتن ابروها ندارند. کاربرد این تیغ ابرو بسیار آسان است و به راحتی با استفاده از آن می توانید به ابروها فرم و حالت دلخواه را ببخشید. این تیغ ابرو بسیار تیز است و برای از بین بردن موهای بسیار ریز و کرکی زیر ابرو مناسب می باشد.

  دسته این تیغ ابرو بلند می باشد و کار با آن را آسانتر می کند. پک این محصول دارای 3 تیغ می باشد و درپوش محافظ تیغ نیز دارد.تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکندهرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین -قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکند

  هرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین

  قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  ارایشی – قابلیت و کاربرد مصرف اسان

   

  2 در انبار

  Quick View
 • تیغ ابرو QDENCO سبز

  10.000 تومان

  تیغ ابرو QDENCO سبز

  10.000 تومان

  تیغ ابرو یک محصول پر کاربرد برای خانم هایی است که فرصت کافی برای برای برداشتن ابروها ندارند. کاربرد این تیغ ابرو بسیار آسان است و به راحتی با استفاده از آن می توانید به ابروها فرم و حالت دلخواه را ببخشید. این تیغ ابرو بسیار تیز است و برای از بین بردن موهای بسیار ریز و کرکی زیر ابرو مناسب می باشد.

  دسته این تیغ ابرو بلند می باشد و کار با آن را آسانتر می کند. پک این محصول دارای 3 تیغ می باشد و درپوش محافظ تیغ نیز دارد.تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکندهرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین -قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکند

  هرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین

  قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  ارایشی – قابلیت و کاربرد مصرف اسان

   

  2 در انبار

  Quick View
 • تیغ ابرو QDENCO صورتی

  10.000 تومان

  تیغ ابرو QDENCO صورتی

  10.000 تومان

  تیغ ابرو یک محصول پر کاربرد برای خانم هایی است که فرصت کافی برای برای برداشتن ابروها ندارند. کاربرد این تیغ ابرو بسیار آسان است و به راحتی با استفاده از آن می توانید به ابروها فرم و حالت دلخواه را ببخشید. این تیغ ابرو بسیار تیز است و برای از بین بردن موهای بسیار ریز و کرکی زیر ابرو مناسب می باشد.

  دسته این تیغ ابرو بلند می باشد و کار با آن را آسانتر می کند. پک این محصول دارای 3 تیغ می باشد و درپوش محافظ تیغ نیز دارد.تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکندهرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین -قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  تیغه این محصول به گونه ای طراحی شده که هیچ گونه آسیب و خراشی به پوست صورت و ابرو وارد نمیکند

  هرمحصول برای مصرف متمادی بدون کندشدن قابل استفاده میباشد.تیغ ابرو جز ملزوماتی که بعد از استفاده از موچین

  قیچی جهت خط دور ابرو کاربرد دارد . حتی برای موهایی که به صورت پرز در زیر ابرو رشد میکند و قابل حمل اسان در کیف

  ارایشی – قابلیت و کاربرد مصرف اسان

   

  2 در انبار

  Quick View