• لنز ناخن برجسته

  10.000 تومان

  لنز ناخن برجسته

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح بلک لایت

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح بلک لایت

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  3 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح شلوغ

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  لنز ناخن طرح گل

  10.000 تومان

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن کد S 102

  10.000 تومان

  لنز ناخن کد S 102

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن کد S106

  10.000 تومان

  لنز ناخن کد S106

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن کد S90

  10.000 تومان

  لنز ناخن کد S90

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View
 • لنز ناخن کد S91

  10.000 تومان

  لنز ناخن کد S91

  10.000 تومان

  استفاده از لنز ناخن برای طراحی روی ناخن یکی از روش های جدید و آسان ,با این روش میشه به  سادگی و با وسایل

  دردسترس یک طراحی منحصربه فرد روی ناخن ها انجام داد . لنز ناخن به صورت پک هایی از طرح های مختلف وجود

  دارد , طرح ها روی یک صفحه کاغذ بوده و روی انها یک لایه نازک نایلونی قرار دارد که برای استفاده ابتدا لاک بیس رو روی

  ناخن بمالید و لنز ناخن رو از کاغذ جداکنید و روی ناخن بچسبانید

  5 در انبار

  Quick View